Bez względu na to, jaką specjalizację w obrębie IT wybierzesz, potrzebujesz podstawowych umiejętności, wiedzy i narzędzi. Niezbędnika, który przyda się także poza IT, np. w redakcji portalu internetowego. Powinny się w nim znaleźć umiejętności wykonywania operacji na plikach w systemach innych, niż Windows uruchomiony na lokalnym komputerze: kopiowania, usuwania, przenoszenia, pakowania i rozpakowywania, przesyłania pomiędzy komputerami w sieci.

Proponujemy pierwszą część kursu online, obejmującą obsługę programów do przesyłania plików przy pomocy protokołów FTP / SFTP oraz podstaw pracy z terminalem linuksowym w trybie tekstowym. Przećwiczymy: instalację i konfigurację terminala SSH oraz klienta FTP, operacje na plikach i katalogach przy pomocy poleceń mkdir, rm, mv, touch, ls, chmod, tar, gzip, gunzip, wc, cat i programu Midnight Commander, podstawy przeglądania i edycji plików tekstowych w terminalu linuksowym.

W pakiecie:

Cena wynosi 25 Euro lub równowartość w PLN. Płatność przelewem albo za pośrednictwem serwisu PayPal.